Warning: Constant WP_DEBUG already defined in /home/afacerisociale/public_html/incubator/wp-config.php on line 79
Parteneri – Afaceri Sociale

Parteneri

date_range Published on Last updated
Afaceri Sociale

[vc_row][vc_column][vc_tta_tour style=”modern” active_section=”1″][vc_tta_section tab_id=”1542733278883-53c9c107-5570″ title=”Asociatia Viitor pentru femei”][vc_column_text]ASOCIATIA VIITOR PENTRU FEMEI – Beneficiar al acestui proiect, a fost infiintata in 2013 si deruleaza activitati ce sprijina femeia pentru dezvoltarea abilitatilor de conducere, acordarea de asistenta necesara procesului de formare si dezvoltarea unei activitati independente, cat si formarea si perfectionarea profesionala a femeilor. Asociatia isi desfasoara activitatile in regiunea Sud Est unde se afla in relatii foarte bune cu UAT si cunoaste indeaproape problemele existente la nivel local.

Asociatia are experienta si capacitate cu grupuri vulnerabile in sensul definirii si evaluarii problemelor acestora, precum si a oferirii de servicii complexe in vederea solutionarii acestora, avand imaginea de ansamblu asupra tuturor aspectelor pe care le presupune interactiunea cu comunitatea.

Asociatia va contribui substantial la implementarea cu succes a proiectului pe componentele de animare sociala, evaluare comunitara de nevoi in ce priveste educatia, ocuparea, antreprenoriatul, locuirea, serviciile sociale, medicale si socio-medicale si combaterea discriminarii si excluziunii sociale.

Valoarea adaugata a asociatiei rezulta si din implicarea in calitate partener in cadrul POSDRU/173/6.1/S/148194, al carui obiectiv general l-a reprezentat dezvoltarea SES prin implementarea unui pachet integrat de actiuni care vor conduce la infiintarea si dezvoltarea a 14 SES-uri ce asigura oportunitati de integrare si reintegrare in piata muncii pentru 93 de persoane din care 66 apartinand grupurilor vulnerabile.

In toate proiectele implementate s-a pus accent pe promovarea principiului egalitalii de sanse si nediscriminare, in acord cu strategiile si conform prevederilor legale si normelor in vigoare, atat la nivel national, cat si la nivel european.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”MMJS” tab_id=”1542733272456-eda68df9-108f”][vc_column_text]Ministerul Muncii si Justitiei Sociale (MMJS) este responsabil cu elaborarea si coordonarea politicilor nationale, corelate cu cele la nivel european si international, in domeniile muncii, familiei, protectiei sociale, indeplinind rolul de autoritate de stat, strategie si planificare, reglementare, sinteza, coordonare, monitorizare, inspectie si control. De asemenea, MMPS asigura coordonarea aplicarii strategiei si politicilor Guvernului in domeniile mentionate. MMPS dispune de un numar mediu de 425 de salariati si o structura specializata pentru elaborarea si implementarea proiectelor finantate din fonduri europene cu un numar de 19 salariati.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Agrafics Communication” tab_id=”1542733272456-f4cd54fc-9803″][vc_column_text]Agrafics Communication S.R.L. este o entitate de drept privat si furnizor acreditat de formare profesionala ce asigura din 2002 pe piata din Romania consultanta si expertiza in implementarea si derularea de proiecte cu finantare europeana, precum si cursuri acreditate de formare profesionala. S.C. Agrafics Communitation S.R.L. are experienta relevanta in organizarea si desfasurarea de activitati de formare profesionala si organizarea de evenimente. Compania a fost partener in 4 proiecte finantate din FSE respectiv “Consiliere si Calificare – Verde la angajare!”-124594, “Vulnerabili redivivus” -155229, “Decenta si respect pentru vulnerabili” – 155254, “Practica in studentie, primul pas spre angajare!” – 124954, proiecte in care a asigurat selectarea GT, formarea profesionala si antreprenoriala, dupa caz, precum si medierea pe piata muncii a membrilor GT, campaniile de informare aferente proiectelor etc. Totodata, a fost prestator de servicii pentru mai mult de 30 de proiecte cu finantare europeana, in cadrul carora a asigurat servicii de formare profesionala , inclusiv in domeniul antreprenorial.

[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”AEDU” tab_id=”1582112265141-c45394ea-c090″][vc_column_text]Asociatia Europa pt.Dezvoltare Umana (AEDU), ONG, furnizor FPC, servicii de informare, consigliere, mediere a muncii – autorizat/acreditat, activa in dezvoltarea resurselor umane si in dezvoltarea socio-economica la nivel local, regional, national. AEDU are experienta la standarde UE in management si implementarea proiectelor cofinantate din fondurile UE. AEDU este membru al Retelei CEFEC. AEDU a oferit sprijin unor institutii publice, agenti economici si ONG-uri, concretizat in aprobarea si implementarea a 10 proiecte strategice POSDRU. AEDU a dobandit experienta in infiintarea de parteneriate/retele de colaborare intre diverse entitati, realizarea de analize, studii, metodologii, strategii privind persoanele defavorizate. In proiectele sprijinite au fost implicate peste 14.000 persoane grup tinta, in masuri de informare, consiliere, orientare profesionala, dezvoltare afaceri noi, prevenirea abandonului scolar, FPC si mediere. AEDU are 12 angajati permanenti, o baza de peste 100 potentiali colaboratori cu experienta. AEDU a implementat ca beneficiar 3 proiecte ce au vizat si dezvoltat antreprenoriatului ceea ce a implicat formare antreprenoriala, selectie planuri de afaceri, sprijin in infiintarea intreprinderilor, monitorizarea dezvoltarii acestora. La baza au stat ghiduri campanii de dezvoltare antreprenoriala, metodologii selectie planuri afaceri, metodologii acordare premii. In 2012-2013 au fost infiintate 23 structuri de economie sociala. In 2014-2015 AEDU a implementat 2 proiecte strategice care au vizat si antreprenoriatul, avand ca si rezultat, printre altele, selectarea si premierea a 40 de planuri afaceri, concretizate in 40 de afaceri noi. In prezentul proiect, AEDU vizeaza actiuni de informare, selectie grup tinta, FPC, evaluare si selectie planuri de afaceri, infiintare IMM, acordare ajutor de stat, sprijin dezvoltarea si monitorizarea afacerilor.

[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_tour][/vc_column][/vc_row]

Scroll to top vertical_align_top