Concurs planuri de afaceri

date_range Published on Ultima actualizare
Afaceri Sociale

CONCURS SELECȚIE PLANURI DE AFACERI

Concursul de idei de afaceri va fi organizat de către Solicitant, la nivelul regiunilor de implementare a proiectului (Sud Muntenia, Sud-Est, Sud-Vest Oltenia, Nord-Est). Aplicatia informatica pentru depunerea planurilor de afaceri in cadrul acestui concurs, se va deschide in data de 14.08.2020 ora 12.00 si va fi deschisă până în data de 10.09.2020 ora 23:59.
Inscrierea planurilor de afaceri in concurs se va face conform ”METODOLOGIEI DE EVALUARE SI SELECTIE A PLANURILOR DE AFACERI” care poate fi descarcata mai jos de pe aceasta pagina.
Beneficiarii vor avea posibilitatea de a trimite, pe lângă documentele mentionate ca obligatorii pentru participarea la concurs și orice alte documente pe care le considera relevante pentru sustinerea ideii lor de afaceri cu conditia ca aceste documente sa fie in format PDF precum si un video de prezentare al afacerii prin care să își susțină ideea de afacere. Video-ul se poate încărca pe un cont personal de youtube și se va trimite link-ul de accesare pentru filmuleț, în mesajul de înaintare a planului de afaceri.

Persoanele care doresc înregistrarea planurilor de afaceri fără să fi participat la programul de formare antreprenorială organizat în cadrul proiectului, pot depune proiecte oricând din momentul deschiderii sesiunii până la închiderea acesteia.
O PERSOANĂ VA PUTEA DEPUNE UN SINGUR PLAN DE AFACERI ÎN CADRUL CONCURSULUI!
Structura eligibilă obligatorie a planurilor de afaceri supuse procesului de selecție trebuie sa fie conform cu ”Anexa 9 – Model_plan de afaceri_128107” pe care-l gasiti mai jos.
Procesul de evaluare a planurilor de afaceri se va desfășura astfel încât să asigure o procedură decizională transparentă, echidistantă și obiectivă, care să respecte prevederile schemei de minimis, ale ghidului condiții specifice OS 4.16 și ale legislației aplicabile. Astfel fiecare idee de afaceri înscrisă în concurs va avea șanse egale de câștig și va fi evaluat individual pe baza criteriilor obiective cuprinse în grila de evaluare.

Calendar realizare A.2.5. Selectarea planurilor de afaceri ce vor fi finanțate în cadrul proiectului

Nr.crt

Perioada

Activitatea

1

12-13.08.2020

Promovare in mediul online pe platforma proiectului a concursului organizare planuri de afaceri. Incarcarea metodologiei si a anexelor acesteia

2

14.08-10.09.2020 ora 23:59

Inscrierea planurilor de afaceri in concurs pe platforma online a proiectului, in sectiunea special dedicata concursului

3

12.09.2020

Publicare liste proiecte respinse evaluare administrativa si eligibilitate

4

13.09.2020 ora 18:00

Depunere contestatii in urma evaluarii administrative si eligibilitate

5

15.09.2020

Rezolvarea contestatiilor si publicarea listelor in urma evaluarii administrative si a eligibilitatii

6

Evaluare continua

Evaluarea planurilor de afaceri inscrise la concurs

7

21.09.2020

Publicarea listelor in urma evaluarii tehnico-financiare a planurilor de afaceri

8

22-23.09.2020 ora 18:00

Depunerea contestatiilor in urma evaluarii tehnico-financiare a planurilor de afaceri

9

24-25.09.2020

Rezolvarea contestatiilor si publicarea listelor finale cu planurile de afaceri declarate eligibile

Prezentul Corrigendum a fost aprobat de catre managementul de proiect in data de 26.08.2020.

Prezentul Corrigendum a fost aprobat de catre managementul de proiect in data de 04.09.2020.

Prezentul Corrigendum a fost aprobat de catre managementul de proiect in data de 07.09.2020.

NOTĂ: Acest document descrie modul de desfășurare a concursului de planuri de afaceri. Documentul se va descarca si se va parcurge cu atenție în vederea respectarii exacte a procedurii de concurs.

NOTĂ: Acest document se va descarca, se va completa si se va semna olograf, se va scana in format PDF si se va incarca in sistem folosind butonul ”Choose File”

NOTĂ: Acest document se va descarca, se va completa si se va semna olograf, se va scana in format PDF si se va incarca in sistem folosind butonul ”Choose File”

NOTĂ: Acest document se va descarca, se va completa si se va semna olograf, se va scana in format PDF si se va incarca in sistem folosind butonul ”Choose File”

NOTĂ: Acest document se va descarca , se va completa si se va semna olograf, se va scana in format PDF si se va incarca in sistem folosind butonul ”Choose File”

NOTĂ: Acest document se va descarca , se va completa si se va semna olograf, se va scana in format PDF si se va incarca in sistem folosind butonul ”Choose File”

NOTĂ: Acest document cuprinde criteriile de eligibilitate pe care persoana care depune planul de afaceri in concurs, planul de afaceri ca atare si firma care va fi infiintata, trebuie sa le indeplineasca pentru a putea obtine finantarea. Pentru a trece in etapa urmatoare de evaluare, toate criteriile trebuiesc indeplinite. Documentul se va descarca si se va parcurge cu atenție în vederea respectarii exacte a procedurii de concurs .

NOTĂ: Acest document cuprinde itemii dupa care vor fi evaluate planurile de afaceri din concurs si punctajul aferent. Pentru ca un plan de afaceri sa fie declarat finantabil, punctajul minim pe care trebuie sa-l obtina conform grilei prezente este de 70 puncte. Documentul se va descarca si se va parcurge cu atenție de catre candidati, în vederea respectarii exacte a acestor itemi in procesul de elaborare a planului de afaceri.

NOTĂ: Acest document se va utiliza doar in cazul in care in urma procesului de evaluare si selectie , planul de afaceri depus nu este declarat castigator sau se gaseste pe lista de rezerva, prin intermediul sau transmitandu-se dorinta de a contesta procesul de evaluare si intentia ca respectivul plan de afaceri sa fie reevaluat. Documentul se va descarca , se va completa si se va semna olograf, se va scana in format PDF si se va incarca in sistem folosind butonul ”Choose File”.

Notă: Acest document se va descarca si va fi folosit pentru elaborarea planului de afaceri. Planul de afaceri va trebui sa respecte exact structura data de acest document, nerespectarea acestei structuri va atrage dupa sine descalificarea din concurs. După completare  se va semna olograf pe fiecare pagina, se va scana in format PDF si se va incarca in sistem folosind butonul  ”Choose File”

Notă: Acest document se va descarca si va fi folosit pentru elaborarea bugetului planului de afaceri. După completarea bugetului, acesta va fi printat , semnat olograf si scanat in format PDF. Ambele fisiere continand bugetul , atat fisierul in format XLS  cat si cel in format PDF cu semnatura, vor fi incarcate in sistem folosind butoanele corespunzatoare din sectiunea  ” Inscriere in concurs ”

Alte documente relevante:

NOTĂ: In aceasta sectiune pot fi incarcate orice alte documente care sunt relevante pentru planul de afaceri depus (Plan de achizitii, oferte de pret pentru bunuri, servicii, etc). Documentele vor fi in format PDF si vor fi arhivate intr-un fisier arhiva ZIP ce nu trebuie sa aiba o dimensiune mai mare de 10 MB.

Scroll to top vertical_align_top