Warning: Constant WP_DEBUG already defined in /home/afacerisociale/public_html/incubator/wp-config.php on line 79
Despre proiect – Afaceri Sociale

Despre proiect

date_range Published on Last updated
Afaceri Sociale

[vc_row][vc_column][vc_tta_tour][vc_tta_section title=”Obiective” tab_id=”1542722661439-2a85ddeb-34eb”][vc_column_text]

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI

Obiectivul general al proiectului consta in infiintarea si dezvoltarea a 21 intreprinderi sociale in regiunile Sud Muntenia, Sud Est, Sud Vest si Nord Est, ce asigura oportunitati de integrare si reintegrare a fortei de munca in structurile de economie sociala, prin crearea a 105 de noi locuri de munca.

Proiectul se adreseaza unui grup tinta format din 120 de persoane cu varsta peste 18 de ani, persoane care doresc sa infiinteze intreprinderi sociale.

OBIECTIVE SPECIFICE

OS 1. Imbunatatirea nivelului de competente prin furnizarea de programe de pregatire profesionala in domeniul antreprenoriatului in economia sociala pentru 120 de persoane din grupul tinta al proiectului.
OS 2. Dezvoltarea antreprenoriatului social in regiunile: Sud Muntenia, Sud Est, Sud Vest si Nord Est, prin infiintarea a 21 intreprinderi sociale si asigurarea de servicii suport de sperijin si monitorizare pentru dezvoltarea intreprinderilor nou create.
OS 3. Crearea a minimum 105 de noi locuri de munca in cadrul intreprinderilor sociale nou infiintate in cadrul proiectului.
OS 4. Dezvoltarea unei Retele de sprijin a economiei sociale pentru sprijinirea intreprinderilor de economie sociala nou infiintate, promovarea econmiei sociale in randul comunitatii in vederea implicarii in furnizarea de servicii pentru grupurile vulnerabile.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Activități” tab_id=”1542722665730-f88f4b7a-47ec”][vc_column_text]

ACTIVITĂȚI

Implementarea proiectului se va face pe o durată de 36 de luni și presupune următoarele activități:

Informarea publicului cu privire la actiunile derulate in cadrul proiectului:

In cadrul acestei subactivitati se vor defasura activitati de informare a publicului tinta cu privire la actiunile derulate in cadrul proiectului.

Activitatile de informare vor viza 120 de persoane care doresc sa infiinteze intreprinderi sociale in scopul crearii de noi locuri de munca, in regiunile de implementare ale proiectului: Sud Muntenia, Sud Est, Sud Vest si Nord Est.

Scopul acestei subactivitati este de a informa persoanele din regiune care sunt caracterizate de spirit antreprenorial si care doresc sa se beneficieze de un set de servicii complexe de instruire, consiliere, consultanta si suport personalizat pentru infiintarea de intreprinderi sociale.

Selectarea grupului tinta ce va participa la actiunile de sprijin organizate in cadrul proiectului

In cadrul acestei subactivitati se vor defasura activitati de selectie a 120 de persoane care doresc sa infiinteze intreprinderi sociale, in vederea participarii la cursuri dedicate dezvoltarii competentelor antreprenoriale.

Persoanele selectate vor putea participa la cursurile organizate in proiect – programe de formare antreprenoriala in domeniul economiei sociale.

Scopul acestei subactivitati este de a selecta persoane din regiunile Sud Muntenia, Sud Est, Sud Vest si Nord Est, care sunt caracterizate de spirit antreprenorial si care doresc sa se beneficieze de un set de servicii complexe de instruire, consiliere, consultanta si suport personalizat in vederea infiintarii unei intreprinderi sociale.

Selectarea acestor persoane in grupul tinta se va face pe baza unei metodologii de selectie a grupului tinta, care va contine criterii obiective, precum: domiciliu / resedinta, situatia educationala, grad de vulnerabilitate, statutul pe piata muncii, capacitatea de participare la activitatile proiectului, etc.

Persoanele interesate vor completa documentele necesare pentru inregistrare in GT, vor completa un chestionar pentru evaluarea motivatiei/disponibilitatii de a participa la cursurile de formare profesionala specifica (antreprenor in economie sociala).

După verificarea dosarelor de candidatura, persoanele vor fi informate cu privire la admiterea, respingerea sau situarea pe lista de rezervă a proiectului.

Procesul de selectie a grupului tint ava fi realizat de catre toti partenerii in toate regiunile de implementare ale proiectului.

Derularea unui program de formare antreprenoriala specifica

 Programul de formare ”Antreprenor in economia sociala” derulat în cadrul proiectului va avea o durată de 40 de ore din care 25 teorie și 15 practică. Programul de formare este autorizat ANC, certificatul de absolvire având recunoaștere din partea Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si Ministerul Educatiei Nationale.

Pe parcursul programului de formare în domeniul antreprenoriatului social, participanții vor dobândi abilitățile și capacitățile necesare construirii un plan de afaceri cu care vor putea participa la concursul de planuri de afaceri.

Pentru absolvire candidații vor susține un test scris pentru verificarea cunoștințelor și vor prezenta planul de afaceri dezvoltat în cadrul sesiunilor de pregătire practică ale programului de formare.

Programul de formare antreprenorială la nivel de parteneriat se va derula astfel:

 • AGRAFICS COMMUNICATION SRL va organiza 6 cursuri de formare
 • ASOCIATIA EUROPA PENTRU DEZVOLTARE UMANA va organiza 6 cursuri de formare

Activitati de sprijin oferite in vederea infiintarii de intreprinderi sociale si selectarea planurilor de afaceri

In cadrul acestei activitati vor fi realizate activitati de sprijin pentru beneficiarii din GT in vederea

infiintarii de intreprinderi sociale, inclusiv asigurarea de sprijin in vederea realizarii planului de afaceri pentru inscrierea in competitia de planuri de afaceri din proiect.

In total 120 de persoane din grupul tinta vor beneficia de activitati de sprijin oferite in proiect in vederea infiintarii de intreprinderi sociale, inclusiv sprijin in vederea realizarii planului de afaceri pentru inscrierea in competitia de planuri de afaceri.

Pentru inscrierea in concursul de planuri de afaceri, planurile de afaceri trebuie sa respecta modelul impus de solicitant si sa respecte regulile generale de identitate vizuala FSE, impuse de finantator.

Concursul pentru selecția planurilor de afaceri se adresează tuturor celor 120 de persoane  care au absolvit cursurile de formare in cadrul proiectului si  care ȋndeplinesc condiţiile de eligibilitate cuprinse în Schema de ajutor de Minimis şi în Metodologia de selecție a planurilor de afaceri astfel:

 • În competiție vor fi acceptate maxim 120 de planuri de afaceri;
 • Se acceptă în competiție maxim 10% din planurile de afaceri participante să fie ale persoanelor care nu au participat la cursurile de formare antreprenorială din proiect.

Planurile de afaceri vor fi supuse aprobarii unui juriu format din minim 3 membrii:

–           un reprezentant al sectorului economiei sociale (aconform Legii nr. 219/2015 privind economia sociala, art 3 al a-f, intreprinderi sociale atestate, intreprinderi sociale de insertie);

–           un reprezentant al mediului de afaceri local din regiunile de implementare ale proiectului;

–           un reprezentant al institutiilor financiare bancare sau nonbancare din regiunile de implementare ale proiectului.

In competitie vor fi accepte max 120 de planuri de afaceri din care se vor selecta max 21 planuri de afaceri castigatoare, care vor fi popuse spre finantare si o lista de rezerva de aproximativ 9 planuri de afaceri care intrunesc criteriile din grila de evaluare si au obtinut un punctaj peste 70 de puncte din 100, dar nu s-au clasat intre primele 21 de planuri de afaceri propuse spre finantare.

Furnizarea serviciilor de consiliere și consultanță personalizată pentru înființarea și asigurarea funcționării intreprinderilor de economie sociala finanțate

Cei 21 de antreprenori vor beneficia de servicii de consiliere, consultanță și mentorat în sesiuni individuale, sesiuni de mentorat, consultanță pentru demararea afacerii în funcție de nevoile identificate.

Experții se vor asigura că fiecare antreprenor va respecta legislația în vigoare privind înființarea intreprinderilor de economie sociala.

Pentru a facilita accesul la aceste servicii cele 21 de personae ale căror planuri de afaceri vor fi selectate pentru acordarea ajutorului financiar, vor avea la dispoziție platforma online a proiectului, care va facilita interacțiunea și comunicarea între membrii grupului țintă și personalul din proiect.

Fiecare partener implicat în proiect, prin intermediul experților proprii va consilia un anumit număr de beneficiari, selectați în urma concursului de idei de afaceri, după cum urmeaza:

 • ASOCIATIA VIITOR PENTRU FEMEI va asigura servicii de consiliere/consultanță/mentorat pentru un număr de 8 beneficiarii;
 • AGRAFICS COMMUNICATION SRL va asigura servicii de consiliere/consultanță/mentorat pentru un număr de 9 beneficiari;
 • ASOCIATIA EUROPA PENTRU DEZVOLTARE UMANA va asigura servicii de consiliere/ consultanță/mentorat pentru un număr de 4 beneficiari.

 

Acordarea sprijinului financiar prin ajutor de minimis și monitorizarea contractului de ajutor de minimis

Sprijinul financiar sub forma ajutorului de minimis acordat antreprenorilor selectați va fi de 462.380 lei (echivalentul a 100.000 euro) acordat în 3 transe:

 • O tranșă inițială de maximum 50% din valoarea ajutorului de minimis, așa cum a fost acesta aprobat pe baza planului de afaceri și prevăzut în contractul de subvenție încheiat.
 • Transele 2 si 3 se vor acorda doar dupa ce beneficiarul demonstreaza prin documente justificative, faptul ca a cheltuit in totalitate transa I. Aceste transe vor fi acordate in functie de necesarul de cheltuieli, asa cum sunt exprimate in planul de afaceri, pentru urmatoarele 9 luni de implementare a planurilor de afaceri.

Monitorizarea functionarii si dezvoltarii afacerilor finantate

In aceasta etapa, administratorul schemei de antreprenoriat desfasoara actiuni care au ca scop final monitorizarea functionarii si dezvoltarii afacerilor finantate, atat in cadrul celor 12 luni timp in care vor implementa planul de afaceri finantat prin proiect cat si ulterior implementarii planurilor de afaceri, in perioada de sustenabilitate a afacerilor, timp de 6 luni.

In cadrul acestei activitati administratorul schemei de antreprenoriat va desfasura actiuni care au drept scop final:

 • Pe de o parte monitorizarea activitatii intreprinderilor infiintate, inclusiv exploatarea

si devoltarea planuri de afacere asumate in planul de afaceri, timp de 12 luni;

–     Pe de alta parte monitorizarea activitatii intreprinderilor infiintate, cu privire la sustenabilitatea planului de afaceri asumate in sensul dezvoltarii, si nu doar al supravietuirii in piata, precum si a atingerii tuturor rezultatelor asumate prin proiect, cu acordarea unei atentie deosebite mentinerii locurilor de munca, precum si functionalitatii intreprinderilor nou-create, timp de 6 luni dupa finalizarea implementarii planurilor de afaceri.

Organizare campanii de constientizare  si dezvoltare de parteneriate        

In cadrul acestei activitati se va crea si dezvolta Reteaua de sprijin a economiei sociale, care are ca scop sprijinirea intreprinderilor de economie sociala nou infiintate, promovarea economiei sociale in randul comunitatii in vederea implicarii in furnizarea de servicii pentru grupurile vulnerabile.

Reteaua contribuie la dezvoltarea si implementarea economiei sociale in regiunile de implementare ale proiectului: Sud Muntenia, Sud Est, Sud Vest si Nord Est, prin dezvoltarea conceptelor de INOVARE SOCIALA in regiunile mentionate.

Aceasta activitate se va realiza in doua etape:

 1. Identificarea actorilor relevanti – ONG-uri, firme, autoritati / institutii publice s.a. – care au posibilitatea implicarii in dezvoltarea economiei sociale in regiunile de implementare ale proiectului.
 2. Atragerea actorilor relevanti – ONG-uri, firme, autoritati / institutii publice s.a. – pentru a se implica prin sustinerea continua a activitatilor initiate prin proiect in cadrul Retelei de sprijin a economiei sociale. Implicarea actorilor locali se va realiza pe baza de voluntariat.

Asistenta pentru dezvoltarea antreprenoriatului social in regiunile Sud Muntenia, Sud Est, Sud Vest si Nord Est

In cadrul acestei activitati se vor acorda servicii de asistenta persoanelor care doresc sa fie asistate/consiliate pentru a dezvolta structuri de economie sociala utilizand facilitati, spatii sau mijloace proprii.

Scopul acestei activitati este acela de a asigura servicii de asistenta pentru dezvoltarea antreprenoriatului social in regiunile Sud Muntenia, Sud Est, Sud Vest si Nord Est, in mod deosebit pentru beneficiarii din proiect care doresc sa infiinteze structuri de economie sociala utilizand resursele proprii.

Astfel in cadrul acestei activitati se vor furniza servicii de asistenta de tipul – consiliere / consultanta / mentorat – pentru toti beneficiarii din GT care doresc sa dezvolte structuri de economie sociala utilizand resursele proprii si doresc sa implice in dezvoltarea Retelei de sprijin a economiei sociale.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Rezultate” tab_id=”1542722661439-e33dc6f1-afb5″][vc_column_text]

IMPLICAREA MEMBRILOR GRUPULUI ȚINTĂ ÎN ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI

 1. Participare la caravanele de informare ale publicului tinta, cu scopul de a identifica si selecta grup tinta din toate judetele regiunilor de implementare ale proiectului, pentru a asigura distributia echilibrata a actiunilor din proiect directionate catre persoanele care doresc sa infiinteze intreprinderi sociale. In total se vor organiza 10 caravane pentru informarea publicului tinta in regiunile de implementare ale proiectului.
 2. Participarea la un program de formare – „Antreprenor in economia sociala” – a unui numar de 120 de persoane fizice care intenționează să înființeze o afacere in domeniul economie sociale, din Regiunile Sud Muntenia, Sud-Est, Sud-Vest si Nord-Est, finalizat cu certificat de absolvire cu recunoaștere la nivel național.

Fiecare participant la cursul de Antreprenor in economia sociala va elabora un plan de afaceri cu care va participa la Concursul de Planuri de Afaceri prin care se vor selecta cele mai bune 21 de planuri de afaceri.

Cunoștințe dobândite în urma absolvirii cursului de ANTREPRENOR IN ECONOMIA SOCIALA ce se va desfășura în cadrul proiectului “O sansa pentru economia sociala, un viitor mai bun pentru persoanele vulnerabile”

 1. Notiuni introductive privind Intreprinderile de economie sociala

– definitia economiei sociale

– principiile pe care se bazeaza economia sociala

– forme de organizare a economiei sociale

– caracteristicile intreprinderilor din secorul economiei sociale

– activitatile in care sunt implicate intreprinderile sociale

– tipuri de intreprindere sociala

 1. Realizarea studiului de fezabilitate

– criterii de evaluare a unei idei de afaceri

– analiza studiului de prefezabilitate necesar realizarii planului de afaceri

– criteriile studiului de fezabilitate si structura acestuia

 1. Elaborarea planului de afaceri

– scopul si rolul planului de afaceri

– etapele realizarii planului de afaceri

– tipuri de planuri de afaceri

– structura planului de afaceri

– obiectivele pe care trebuie sa le atinga sinteza unui plan de afaceri

– realizarea planului de afaceri

 1. Gestionarea activitatii sociale

– obiectivele ce interactioneaza cu activitatea sociala

– principiile ce stau la baza fundamentarii intreprinderii sociale

– actiunile intreprinderii

– managementul si functiile intreprinderii

– planuri strategice si operationale

– principiile de baza in organizarea unei intreprinderi

 1. Statutul de intreprindere sociala

– dobandirea statutului de intreprindere sociala

– categorii de grupuri vulnerabile privind economia sociala

 1. Reprezentarea organizatiei in relatiile externe

– ce reprezinta relatiile publice?

– domenii ale activitatii de relatii publice

– tipuri de relatii publice

 1. Promovarea antreprenoriatului social

– elementele procesului de comunicare

– formele comunicarii

– tipuri (modalitati) de comunicare

– functiile comunicarii

– componentele comunicarii verbale

– promovarea in intreprinderea sociala

 1. Aplicarea normelor de protectie a mediului

– notiuni generale despre protectia mediului

– prezentarea sistemului de management de mediu

– regimul deseurilor si a substantelor daunatoare mediului inconjurator

– protectia apelor si a ecosistemelor acvatice

 1. Aplicarea normelor de sanatate si securitate in munca

– notiuni generale de protectia a muncii

– sistemul de management al securitatii si sanatatii in munca

– obligatiile anagatorului in domeniul securitatii si sanatatii in munca

SESIUNI INDIVIDUALE DE CONSILIERE, CONSULTANTA SI MENTORAT

Activitatea are drept scop furnizarea de servicii personalizate de consiliere / consultanta / mentorat pentru beneficiarii celor 21 de planuri de afaceri, selectate in urma concursului de planuri de afaceri, ce au ca scop final sustinerea grupului tinta in implementarea planului de afaceri selectat.

In acest sens, in cadrul proiectului, se va acorda sprijin pentru persoanele din grupul tinta in vederea demararii implementarii planurilor de afaceri selectate in urma concursului de planuri de afaceri, prin organizarea de catre solicitant impreuna cu partenerii implicati in aceasta activitatea de sesiuni de consiliere individuala, sesiuni de mentorat si coaching, consultanta pentru demararea afacerii, workshop-uri tematice.

 

PLANURILE DE AFACERI CÂȘTIGĂTOARE

Fiecare beneficiar de ajutor de minimis VA TREBUI SĂ ANGAJEZE, nu mai târziu de 3 luni de la semnarea contractului de ajutor de minimis, cel puțin 5 persoane cu domiciliul/reședința în regiunile de implementare ale proiectului.

Valoarea maxima acordată 462.380 lei/plan de afaceri (echivalentul a 100.000 euro)

Ajutorul de minimis se acordă în 3 tranșe:• Tranșa 1: 50% • Tranșa 2 si 3: se vor acorda doar dupa ce beneficiarul demonstreaza prin documente justificative, faptul ca a cheltuit in totalitate transa I.

Toate plățile aferente înființării și funcționării intreprinderilor de economie sociala se fac în primele 18 luni de funcționare.

În următoarele 6 luni (perioada de sustenabilitate), beneficiarul ajutorului de minimis va asigura continuarea funcționării afacerii și va menține locurile de muncă create.

După înființare, întreprinderile nou create trebuie să își continue activitatea pentru o perioadă de minimum 24 luni.[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_tour][/vc_column][/vc_row]

Scroll to top vertical_align_top